image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผอ.กลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บางปะอิน

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผอ.กลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บางปะอิน ขอเข้าปรึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ดินที่ ส.ป.ก. รับมอบจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด