image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ลำปางขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

พฤศจิกายน 28, 2565 | ภาพข่าว

             ส.ป.ก.ลำปางขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของ ว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด