image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามนอกสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤษภาคม 18, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด