image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สับปะรดฉีกตา

มีนาคม 10, 2564 | สินค้าขายดี

สับปะรดฉีกตา

คุณสมบัติพิเศษ : สับปะรดที่สามารถฉีกตารับประทานได้ สถานที่ผลิต : หมู่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

สินค้า : สับปะรดฉีกตา

ขนาดบรรจุ/หน่วย : 1 กิโลกรัม

ราคา/หน่วย : 60 บาท / กิโลกรัม

มาตรฐานสินค้า : -

ช่วงเวลาที่มีจำหน่าย : ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติพิเศษ : สับปะรดที่สามารถฉีกตารับประทานได้

สถานที่ผลิต : หมู่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ผลิต : นายใหญ่ เชยชม

ผู้จำหน่าย : นายใหญ่ เชยชม

พิกัด (GPS) : 13.087056 99.751194

โทร : 08-9504-3426

Line : -

ป้ายกำกับ
ล่าสุด