image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม

มีนาคม 10, 2564 | สินค้าใหม่

น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม

คุณสมบัติพิเศษ : มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินและแต่ธาตุรวมอยู่หลายชนิด ได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 2 เป็นต้น สถานที่ผลิต : เลขที่ 3 หมู่ 8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

สินค้า : น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม

ขนาดบรรจุ : 500 ml.

ราคา/หน่วย : 200 บาท 

มาตรฐานสินค้า : อย./มผช./GAP/OTOP 5 ดาว/Bio Economy 

ช่วงเวลาที่มีจำหน่าย : ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติพิเศษ : มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินและแต่ธาตุรวมอยู่หลายชนิด ได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 2 เป็นต้น

สถานที่ผลิต : เลขที่ 3 หมู่ 8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้ผลิต : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้ช้างพลังสอง (โนนหัวช้าง)

ผู้จำหน่าย : นางประรส วิศรียา

พิกัด (GPS) : N16.947519 E103.927733

Tel : 09-5662-7948

Facebook Page : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้ช้างพลังสอง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด