image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พลูคาว (คาวตอง)

กุมภาพันธ์ 20, 2562 | สมุนไพร

สินค้า : พลูคาว (คาวตอง)
ขนาดบรรจุ : 1 กระถาง
ราคา/หน่วย : 100 บาท
มาตรฐานสินค้า : - ช่วงเวลาที่มีจำหน่าย : ตลอดทั้งปี คุ
ณสมบัติพิเศษ : ใบผักคาวตองแก้กามโรค ทำให้น้ำเหลืองแห้ง แก้โรคผิวหนังทุกชนิด ใบนำมาตำพอกแก้พิษแมลงป่อง พอกฝี ขับพยาธิ ตำราคนจีนว่าผักคาวตองทั้งต้นมีสรรพคุณขับปัสสาวะ รักษาอาการอักเสบ
ของทางเดินปัสสาวะ
สถานที่ผลิต : 78 หมู่ 10 บ้านท่าศิลารมย์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
ผู้ผลิต : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรและสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผู้จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรและสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
พิกัด (GPS) : N165419, E1042809
เบอร์โทร : 098-228-0645 (นางลัดดาวัลย์ คมจันทา)
ป้ายกำกับ
ล่าสุด