การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Unit School ส.ป.ก.ชัยนาท
Unit School ส.ป.ก.ชัยนาท
กรกฎาคม 11, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
รายการโหนกระสอบ กิจกรรม Unit school โดย ส.ป.ก.ตราด
รายการโหนกระสอบ กิจกรรม Unit school โดย ส.ป.ก.ตราด
กรกฎาคม 6, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
1 วันกับข้าราชการใหม่
1 วันกับข้าราชการใหม่
กรกฎาคม 1, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
ALRO Data Cleansing
ALRO Data Cleansing
กรกฎาคม 1, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
https://www.youtube.com/watch?v=pejjpaVn7_c
https://www.youtube.com/watch?v=pejjpaVn7_c
กรกฎาคม 1, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
สิงห์บุรี Ep.1
สิงห์บุรี Ep.1
กรกฎาคม 1, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
Unit School | BCG Model - ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช
Unit School | BCG Model - ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช
กรกฎาคม 1, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
ศพส. ชวนทำ
ศพส. ชวนทำ "จับจีบผ้าคลุมโต๊ะกันไหม"
มิถุนายน 30, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
การดึงรายงานผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์
การดึงรายงานผ่านระบบจัดที่ดินออนไลน์
มิถุนายน 30, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
การโอนสิทธิ จัดที่ดินแทนเกษตรกรผู้สละสิทธิ
การโอนสิทธิ จัดที่ดินแทนเกษตรกรผู้สละสิทธิ
มิถุนายน 30, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.
การใช้งานพื้นฐาน Zoom ทางโทรศัพท์ โดย ส.ป.ก. แพร่
การใช้งานพื้นฐาน Zoom ทางโทรศัพท์ โดย ส.ป.ก. แพร่
มิถุนายน 30, 2565 | คลังความรู้ Digital ของ ส.ป.ก.