Information and Communication Technology Center

บริการ

แผนที่ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> พื้นที่เกิดจุดความร้อน
พื้นที่เกิดจุดความร้อน

รายงานสถานการณ์จุดความร้อนสะสมรายวันในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2564 (31 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 1283 ครั้ง
รายงานตารางจุดความร้อนรายวัน 2563/64 (31 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 1144 ครั้ง
รายงานคาดการณ์การเกิดจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 15 พ.ค. 2563 (แก้ไข) (19 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 8-15 พ.ค. 2563 (19 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 1-7 พ.ค. 2563 (8 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 27-29 เม.ย. 2563 (30 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 352 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 24-26 เม.ย. 2563 (27 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 20-23 เม.ย. 2563 (24 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 570 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 14-19 เม.ย. 2563 (20 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 741 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 13 เม.ย. 2563 (14 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 429 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 10-12 เม.ย. 2563 (13 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 548 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 9 เม.ย. 2563 (10 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 8 เม.ย. 2563 (9 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 435 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 3-7 เม.ย. 2563 (8 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 405 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 1-2 เม.ย. 2563 (3 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 499 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 30 มีนาคม 2563 (31 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 390 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 26-29 มีนาคม 2563 (30 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 536 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 25 มีนาคม 2563 (26 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 558 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชั้น 2 ห้อง 210 โทรศัพท์ :0-2280-3911 โทรสาร :0-2280-3705
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:aitc@alro.go.th