Information and Communication Technology Center

บริการ

แผนที่ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> พื้นที่เกิดจุดความร้อน
พื้นที่เกิดจุดความร้อน

รายงานสถานการณ์จุดความร้อนสะสมรายวันในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2565 (23 ม.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
รายงานตารางจุดความร้อนสะสมรายวัน พย.64-พค.65 (23 ม.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
รายงานสถานการณ์จุดความร้อนสะสมรายวันในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2564 (31 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 1393 ครั้ง
รายงานตารางจุดความร้อนรายวัน 2563/64 (31 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 1235 ครั้ง
รายงานคาดการณ์การเกิดจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 15 พ.ค. 2563 (แก้ไข) (19 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 576 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 8-15 พ.ค. 2563 (19 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 424 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 1-7 พ.ค. 2563 (8 พ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 440 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 27-29 เม.ย. 2563 (30 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 24-26 เม.ย. 2563 (27 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 20-23 เม.ย. 2563 (24 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 627 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 14-19 เม.ย. 2563 (20 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 795 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 13 เม.ย. 2563 (14 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 474 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 10-12 เม.ย. 2563 (13 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 606 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 9 เม.ย. 2563 (10 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 596 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 8 เม.ย. 2563 (9 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 3-7 เม.ย. 2563 (8 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 453 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 1-2 เม.ย. 2563 (3 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 590 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 เม.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 550 ครั้ง
พื้นที่เกิดจุดความร้อน วันที่ 30 มีนาคม 2563 (31 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 448 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชั้น 2 ห้อง 210 โทรศัพท์ :0-2280-3911 โทรสาร :0-2280-3705
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:aitc@alro.go.th