Information and Communication Technology Center

บริการ

แผนที่ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
บริการ
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

วันที่ 9 พ.ย. 2563

หัวข้อ
Download
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบหลัก (CAT Conference)
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบสำรอง (Zoom)
แบบฟอร์มผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ส่วนกลาง)
แบบฟอร์มผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (จังหวัด)
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบหลัก (CAT Conference Mobile)
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบสำรอง (Zoom Mobile)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชั้น 2 ห้อง 210 โทรศัพท์ :0-2280-3911 โทรสาร :0-2280-3705
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:aitc@alro.go.th