image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรุปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ธันวาคม 1, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด

tagClouds
latest