image banner

Agricutural Land Reform Office

จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ปี 65

พฤศจิกายน 19, 2564 | ภาพข่าว

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และ ส.ป.ก.เลย ได้จัดนิทรรศการองค์ความรู้และแจกเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน