image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

มีนาคม 31, 2564 | ภาพข่าว

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลย โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี