image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวของเด็กหญิงยลดา แสงเพ็ชร์ ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

กรกฎาคม 30, 2562 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวของเด็กหญิงยลดา แสงเพ็ชร์ ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับตาและยาย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ส.ป.ก.เลย ได้ร่วมดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินตามระเบียบส.ป.ก. เนื้อที่ 4-2-42 ไร่ ณ บ้านเลขที่ 303 หมู่ที่ 1 บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย