image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป (ตักบาตร 2 แผ่นดิน)

พฤษภาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป (ตักบาตร 2 แผ่นดิน) โครงการ "สัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ณ สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย – ลาว บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย