image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมออกบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พฤษภาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมออกบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดย ส.ป.ก.เลย ได้แจกพันธุ์ไม้ฟรี ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับจำนวน 50 ราย