image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมงานวันสถาปนา 45 ปี ส.ป.ก.

มีนาคม 6, 2563 | ภาพข่าว

ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดยนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ผงถั่วเขียว ถั่ว 5 สี ดอกเก๊กฮวย มะขามหวานเมืองเลย ถั่วกรอบแก้ว งาคั่ว เป็นต้น โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก