image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ธันวาคม 5, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 5 ธ.ค.62 เวลา 07.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย จากนั้น เวลา 08.30 น. ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี