image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว

กันยายน 11, 2562 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยได้ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคลา หมู่ที่ 5 บ้านผานาง-ผาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย