image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย

มกราคม 8, 2563 | ภาพข่าว

ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย และจังหวัดเลย ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมสวัสดีปีใหม่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย