image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เว้าจา พาข้าวงาย ครั้งที่ 5/2562

พฤษภาคม 22, 2562 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย”ครั้งที่ 5/2562 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดเลย ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย