image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.ประชุมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินนอกเขต

กุมภาพันธ์ 21, 2559 | ภาพข่าว

ลธก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายขจรศักดิ์ ปานเพชร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสัญญา เกษเดช ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(ส.ป.ก.นครราชสีมา)
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ