image banner

Agricutural Land Reform Office

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมษายน 25, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.39 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยการจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ และเพื่อเป็นการการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช