image banner

Agricutural Land Reform Office

ร่วมกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว

กรกฎาคม 30, 2562 | ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเลย ชุมชนเมืองใหม่ อำเภอเมืองเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเลย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยได้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนา เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นจำนวน 200,000 ตัว