image banner

Agricutural Land Reform Office

ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718

สิงหาคม 26, 2562 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นางอรทัย จาริชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรม ของผู้เสียสละ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พตท.1718 โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี