image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำนวน 1 อัตรา

กันยายน 30, 2562 | ข่าว ส.ป.ก.

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด