image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ปรกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลบ.ม. สำรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร ในแปลงที่ดินที่ได้จาการยึดคืนพื

มกราคม 20, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด

tagClouds
latest