image banner

Agricutural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

กุมภาพันธ์ 4, 2565 | ภาพข่าว

            วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) มีบุคลากรเข้ารับการตรวจจำนวน 45 คน พบว่าผลเป็นลบทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
tagClouds
latest