ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ (ที่ Banner ด้านขวามือล่างของหน้าเว็บไซต์ ส.ป.ก.) --> "ร่วมตอบแบบสำรวจ ร่วมสร้างสังคม Digital Economy สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี ๒๕๕๘" (ลุ้นรับ! ของรางวัล Apple Watch, iPhone 6 และอื่น ๆ อีกมากมาย) จนถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘ " จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "
Choose Langugae
  
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649
ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th  
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.