ตรวจสุขภาพ ร.พ.บ้านแพ้วรอบ 3 เดือน *ส.ป.ก.ราชดำเนิน ณ ห้องประชุมสุทธิพรฯ จ.28 เม.ย. 57 เวลา 07.00 - 10.30 น. เจาะเลือด-วัดความดัน,พฤ. 1 พ.ค.57 13.00-15.30 น. พบแพทย์-รับยา *ส.ป.ก.ประดิพัทธ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพื้นที่ฯ พุธ 30 เม.ย.57 เวลา 07.00-10.30 เจาะเลือด-วัดความดัน,พฤ 7 พ.ค. 57 เวลา 13.00-15.30 น พบแพทย์-รับยา
Choose Langugae
  
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649
ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th  
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.