" ตรวจสุขภาพ ร.พ.บ้านแพ้ว --> ราชดำเนินนอก จ 30 มี.ค. 58 (07.00-10.30 น. เจาะเลือด/วัดความดัน) ศ 3 เม.ย. 58 (08.30-11.00 น. พบแพทย์/รับยา) --> ประดิพัทธ์ อ. 31 มี.ค. 58 (07.00-10.30 น. เจาะเลือด/วัดความดัน) พฤ 2 เม.ย. 58 (08.30-11.00 น พบแพทย์/รับยา)
Choose Langugae
  
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649
ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th  
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.