สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง    
 
   
ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขาย "คนซื้อไม่ได้ คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
16894
วันนี้
3
28 มีนาคม 2558
 
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โทร.0-5426-5025
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:lampang@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.