สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง    
 
   
ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขาย "คนซื้อไม่ได้ คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ 
  ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
18619
วันนี้
2
28 พฤษภาคม 2559
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล่อนคุณภาพครบวงจรโดยการใช้ระบบน้ำหยด 
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ "หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 13 
งานนิทรรศการ "เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า" 
คู่มือสำหรับประชาชน 
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ขั้นตอนและการให้บริการสินเชื่อกองทุน จาก ส.ป.ก. 
ขั้นตอนและการให้บริการสินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. 
ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 41 ปี ส.ป.ก. 
 

 

   อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
TV5.com
TV3
TV7
HotMail
GOOGLE

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โทร.0-5426-5025
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:lampang@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.