สำนักวิชาการและแผนงาน    
สำนักวิชาการและแผนงาน . ร่วมคิด . ร่วมสร้าง . เพื่อเป้าหมายองค์กร
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
บริการของหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
 
  ศึกษาดูงาน 
  อ่านทั้งหมด
ทั้งหมด
10796
วันนี้
3
22 สิงหาคม 2557
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2556 (ภาคเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคใต้) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคกลาง) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคเหนือ) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2556 (ภาคเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคใต้) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคกลาง) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคเหนือ) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด

สำนักวิชาการและแผนงาน 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:mork357@windowslive.com : Mr.Bopith Nawong Tel:380,02-2822579
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.