สำนักวิชาการและแผนงาน    
ประกาศ รายงานคอนเฟอร์เรนซ์ ตัวชี้วัด ปทจ. และผลการดำเนินงาน เปลี่ยนการเข้าถึงจากแท๊ปบริการหน่วยงานเป็นแท๊ปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่รอบ 16 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
บริการของหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
 
  การประชุมสัมมนา สวผ. 
  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำเอกสารวิชาการ ครั้งที่ 1 
  อ่านทั้งหมด
ทั้งหมด
11288
วันนี้
1
25 พฤศจิกายน 2557
KIBBUTZ 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2556 (ภาคเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคใต้) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคกลาง) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
KIBBUTZ 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2556 (ภาคเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคใต้) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคกลาง) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด

สำนักวิชาการและแผนงาน 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:mork357@windowslive.com : Mr.Bopith Nawong Tel:380,02-2822579
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.