สำนักวิชาการและแผนงาน    
ประกาศ รายงานคอนเฟอร์เรนซ์ ตัวชี้วัด ปทจ. และผลการดำเนินงาน เปลี่ยนการเข้าถึงจากแท๊ปบริการหน่วยงานเป็นแท๊ปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่รอบ 16 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
บริการของหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
 
  การประชุมสัมมนา สวผ. 
  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำเอกสารวิชาการ ครั้งที่ 1 
  อ่านทั้งหมด
ทั้งหมด
12078
วันนี้
1
1 มิถุนายน 2559
เรื่องเล่า สวผ. ฉบับปฐมฤกษ์ มีนาคม 2558 
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2557 
KIBBUTZ 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2556 (ภาคเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคใต้) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
เรื่องเล่า สวผ. ฉบับปฐมฤกษ์ มีนาคม 2558 
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2557 
KIBBUTZ 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2556 (ภาคเหนือ) 
รายงานการประชุม คปจ.ปี 2555 (ภาคใต้) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด

สำนักวิชาการและแผนงาน 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:mork357@windowslive.com : Mr.Bopith Nawong Tel:380,02-2822579
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.