สำนักวิชาการและแผนงาน    
สำนักวิชาการและแผนงาน . ร่วมคิด . ร่วมสร้าง . เพื่อเป้าหมายองค์กร
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
บริการของหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
 
  ศึกษาดูงาน 
  อ่านทั้งหมด
ทั้งหมด
10286
วันนี้
6
25 เมษายน 2557
รายงานการประชุม คปก. ปี 2548 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2547 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2546 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2545 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2544 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม คปก. ปี 2548 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2547 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2546 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2545 
รายงานการประชุม คปก. ปี 2544 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด

สำนักวิชาการและแผนงาน 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:mork357@windowslive.com : Mr.Bopith Nawong Tel:380,02-2822579
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.